Motyle (Lepidoptera) mają błoniaste skrzydła pokryte drobnymi barwnymi łuskami. Są to owady (szkodniki magazynowe), u których wyróżniamy następujące stadia rozwoju:

  • Jajo
  • Larwa (nazywana gąsienicą)
  • Poczwarka
  • Owad dorosły – motyl

Szkodniki magazynowe – najgroźniejsze gatunki

Największą grupę szkodników magazynowych stanowią gatunki należące do rodziny omacnicowatych. Pod względem gospodarczym (mamy na myśli tutaj szkody jakie powodują) najważniejsze / najgroźniejsze gatunki to:

Motyle te mają wydłużone ciało, skrzydła są w zarysie trójkątna. W czasie spoczynku skrzydła ułożone są nad tułowiem jedno na drugim. Motyle mają ssący aparat gębowy, który służy im do pobierania pokarmu płynnego, np. nektaru.

W magazynach dorosłe motyle nie pobierają pokarmu i są aktywne tylko w nocy. W dzień siedzą nieruchomo na ścianach i opakowaniach. W temperaturze pokojowej żyją ok. 2 tygodni. Samice składają jaja pojedynczo lub w niewielkich złożach bezpośrednio na produkty lub opakowania.

Masz problem ze szkodnikami magazynowymi? Potrzebujesz gazowania silosów bądź magazynów? Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. zwalczania szkodników.
Kontakt

Szkodniki magazynowe – najgroźniejsze stadium rozwoju

Szkodliwym stadium rozwoju są gąsienice, które posiadają gryzący aparat gębowy. Służy im do pobierania pokarmu stałego np. ziarna w magazynach czy silosach. Gąsienice mają 8 par odnóży, nazywanych „posuwkami”. Szkodniki magazynowe zjadają produkty spożywcze i zanieczyszczają je. Powodują tym samym zanieczyszczenie ziarna.

Czas rozwoju szkodników magazynowych zależy od jakości pokarmu, temperatury i wilgotności panujących w magazynach. Gąsienicę tych gatunków są bardzo do siebie podobne, mają brązową głowę i tarczki tułowiową i odwłokową. Są barwy białej, żółtoszarej lub różowej, w zależności od pokarmu, w którym żerują.

Żerowanie i szkody spowodowane przez szkodniki

Szkodniki magazynowe żerują w rozdrobnionych produktach pochodzenia zbożowego (mąka, kasze, pasze), a także w orzechach, suszonych warzywach, owocach, grzybach, ziołach, w kakao i wyrobach cukierniczych. Szkody wyrządzane przez gąsienice motyli w przechowywanej żywności są bardzo dotkliwe. Uszkodzone ziarna zbóż i nasiona innych roślin nie nadają się do wysiewu. Produkty spożywcze są zanieczyszczone odchodami i przędzą, zmienia się ich zapach, smak i nie nadają się do spożycia. Gąsienice przez cały okres swojego rozwoju przędą lepką nić, którą sklejają ziarno lub cząstki pokarmu w bryły. Przędza jest jednym z pierwszych objawów występowania szkodników magazynowych. Gąsienice mogą przegryzać gazę młyńską i różnego rodzaju opakowania, zapychać silosy w młynach czy wytwórniach pasz.

Zwalczanie szkodników magazynowych

Zwalczanie szkodników magazynowych jest bardzo trudnym procesem. Ogromnie ważną rolę w walce z nimi odgrywa profilaktyka, czyli dezynsekcja miejsc składowania. Najpopularniejszą metodą walki ze szkodnikami magazynowymi jest fumigacja, czyli gazowanie. Najczęściej gazowaniu podawane jest zboże i miejsce gdzie jest ono składowane np. magazyny czy silosy.

Tagi: gazowanie silosów i magazynów, gazowanie magazynów zbożowych, gazowanie zboża, fumigacja zboża, zwalczanie szkodników magazynowych, szkodniki magazynowe