• Post category:Artykuły

Koniec lata i początek jesieni jest okresem, w którym często powraca problem z myszami i szczurami. Dlatego tak ważna jest okresowa deratyzacja.

Okresowa Deratyzacja

Gryzonie ze względu na zakończone żniwa oraz niższe temperatury w poszukują schronienia i pożywienia. Przemieszczają się do różnych pomieszczeń: magazynów, hal produkcyjnych, domów mieszkalnych itp. W poszukiwaniu pożywienia i schronienia gryzonie powodują duże straty. Uszkadzają ściany, podłogi oraz instalacje kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne. Jeżeli chodzi o żywność, to nie tylko ją zjadają, ale też zanieczyszczają odchodami o nieprzyjemnym zapachu. Co przekłada się na duże straty finansowe.

Szkody wyrządzone przez gryzonie

Szacuje się, że globalnie szkodniki (owady i gryzonie) powodują szkody w uprawach i przechowalnictwie, na poziomie 10% światowych plonów. Walka z tymi szkodnikami jest trudna, wymaga systematyczności i doświadczenia. Gryzonie to bardzo inteligentne stworzenia o hierarchicznie zorganizowanych populacjach. Najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie przed nimi własnego terenu jest profilaktyka. Dlatego tak ważna jest okresowa deratyzacja. Powinniśmy ją wykonywać dwa razy w roku w porze wiosennej i jesiennej.

Nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że problem w danym czasie nas nie dotyczy, warto profilaktycznie wykonać usługę deratyzacji. Udowodniono naukowo, że szczury wędrowne podczas migracji są w stanie niezauważenie pokonać do 500 m dziennie. Zauważenie jednego osobnika może być tożsame z populacją od kilku do kilkunastu sztuk. Mnożąc powyższe liczby przez populację tych gryzoni w Polsce szacowaną na około 20 mln sztuk. Możemy być bliscy pewności, że przez każdą posesję przynajmniej raz w roku przejdzie przynajmniej jeden szczur.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Ponadto do przeprowadzania okresowej deratyzacji obliguje nas, wszystkich „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. Jest to miejscowy akt prawny określający obowiązki wszystkich mieszkańców danej gminy w zakresie czystości w gminie. Dokument ten z mocy „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 września 1996 r. tworzy i zatwierdza Rada Gminy.

Określa on częstotliwość, termin i sposób, w jaki deratyzacja ma być przeprowadzona na terenie danej Gminy. Warto zaznaczyć, że dokument ten w większości Gmin narzuca obowiązek wykonania deratyzacji na wszystkich mieszkańców. Nie tylko na przedsiębiorców czy placówki gastronomiczne i publiczne. Każda Gmina ustala różne okresy i sposoby przeprowadzania okresowej deratyzacji.

Nie mniej jednak wszystkie mają kilka wspólnych czynników, a są to:

  • Częstotliwość – dwa razy w ciągu roku w okresie wiosennym i jesiennym
  • Czas – wiosna (marzec, kwiecień), jesień (wrzesień, październik)
  • Okres rozkładania i pozostawienia trutki – minimum dwa tygodnie

Okresowa deratyzacja – obowiązek każdego z nas

Niektóre „Regulaminy” precyzują obowiązek okresowej deratyzacji bardziej szczegółowo. Wymagają udokumentowania przeprowadzonych zabiegów deratyzacji. A także korzystania z pomocy fachowych firm zajmujących się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją.

Stosowanie postanowień Regulaminów Utrzymania Czystości i Porządku Na Terenie Gmin zwiększyłoby skuteczność walki z gryzoniami. Jeśli każdy właściciel nieruchomości dbałby o terminowe wykonywanie okresowej deratyzacji, nie borykalibyśmy się tak często z problemem gryzoni. Profilaktyka jest w tym zakresie zawsze tańsza i mniej uciążliwa niż zabieg deratyzacyjny. Chcąc uniknąć problemów z tymi szkodnikami, powinniśmy stosować się do obowiązków, jakie narzuca na nas „Regulamin”. Nie tylko ze względu na obowiązek prawny, ale przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że problem z gryzoniami towarzyszy człowiekowi od początków cywilizacji. W ostatnim czasie w dobie nieposkromionego konsumpcjonizmu i marnotrawienia żywności przybiera na sile. Jednym ze sposobów na zatrzymanie tego trendu jest przeprowadzanie okresowych deratyzacji na skalę powszechną.

Tagi: deratyzacja, zwalczanie gryzoni, szczur wędrowny, mysz domowa, zwalczanie szkodników, okresowa deratyzacja