Trzpiennik sosnowiec (Sirex noctilio) to powszechny w Polsce owad z rodziny trzpiennikowatych zaliczany do szkodników drewna. Charakteryzuje się „osowatym” wyglądem.

Trzpiennik sosnowiec występowanie

Trzpiennik sosnowiec występuje w całej Europie, Syberii i Mongolii, zawleczony również do Australii i Nowej Zelandii. W naszym klimacie najczęściej spotykany w drewnie sosnowym. Trzpienniki sosnowe preferują głównie drzewa osłabione, obumierające, uszkodzone mechanicznie i przede wszystkim świeżo ścięte.

Trzpiennik sosnowiec anatomia

Samiec trzpiennika osiąga długość 10-30 mm, głowa i tułów koloru czarnego z niebieskawym połyskiem, odwłok koloru miodowego z czarnym zakończeniem. Samice są nieznacznie większe, osiągają długość 17-32 mm, głowa, tułów i odwłok w kolorze czarnym z fioletowym połyskiem, pokładełko dość krótkie. Głowa trzpiennika jest okrągła, pokryta dość długimi włosami. Czułki składają się z dwudziestu członów o barwie czarnej.

Trzpiennik sosnowiec rozmnażanie

Okres rozrodczy trzpiennika trwa od lipca do sierpnia. Samice składają jaja pojedynczo do otworu w drewnie na głębokość około 10 mm. Podczas składania jaj samica wprowadza do drewna zarodniki grzybów, które rozkładają je czyniąc go lepszą pożywka dla larw. Samica w ciągu swojego życia składa nawet do 350 jaj. Po około 20 dniach z jaj wylegają się larwy, które drążą długie chodniki w drewnie, powodując duże zniszczenia wpływające znacznie na obniżenie parametrów technicznych drewna.

Szkodliwość trzpiennika sosnowca

Larwy rozwijają się około dwóch lat w zasiedlonym drewnie, przed drugim zimowaniem wygryza chodnik pod powierzchnię na głębokość około 10 mm, gdzie przygotowują kolebkę poczwarkową, w której zimują. Przepoczwarzenie następuje z końcem wiosny. Owady wygryzają chodnik i otwór wylotowy o średnicy około 4 mm i wydostają się na zewnątrz (mocnymi żuwaczkami wydostać się na powierzchnię z drewna pokrytego tapetami, linoleum lub płytą OSB).

Do pierwotnego porażenia konstrukcji dachowych dochodzi prawie wyłącznie na etapie tartacznym podczas przygotowywania i składowania elementów, z których budujemy później dachy. Do wtórnego zasiedlenia dochodzi już na poddaszu podczas rójki osobników z pierwszego pokolenia. Trzpiennik sosnowiec dzięki dobrze rozwiniętym skrzydłom potrafi szybko latać wydając przy tym nieprzyjemny „buczący” dźwięk.

Trzpiennik sosnowiec zwalczanie

Zwalczanie Trzpiennika podobnie jak innych ksylofagów jest bardzo trudne ze względu na to, że drewno stanowi doskonałą kryjówkę dla larw żerujących wewnątrz. Aby uniknąć obecności trzpiennika sosnowca w domu należy wybierać do budowy drewno wysokiej jakości.

Dezynsekcja – metoda zwalczania trzpiennika

Dezynsekcję konstrukcji należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która dobierze odpowiednią metodę zwalczania. Najczęściej stosuje się w tym przypadku dezynsekcję gazową tzw. fumigację całej konstrukcji. W przypadkach szczególnych, w których stosowanie fumigacji jest niemożliwe lub porażenia da się konkretnie zlokalizować można zastosować dezynsekcje termiczną przy użyciu mobilnego systemu mikrofalowego Saurus.

Tagi: trzpiennik sosnowiec zwalczanie, zwalczanie trzpiennika, korniki w dachu, korniki na strychu, zwalczanie szkodników drewna