Kornik drukarz jest to szkodnik drewna żywego, który pustoszy nasze lasy iglaste. Najskuteczniejsze metody walki ze szkodnikiem to wycinka zainfekowanych drzew i wywiezienie ich z lasu. Kornik drukarz posiada też naturalnych wrogów takich jak dzięcioł trójpalczasty, dla którego stanowi naturalne źródło pożywienia.

Kornik drukarz – anatomia

Kornik drukarz to owad z rodziny chrząszczy, dawniej klasyfikowany w rodzinie kornikowatych. Na dzień dzisiejszy biolodzy zaliczają kornika drukarza do rodziny ryjkowcowatych. Dorosły chrząszcz osiąga od 4 do 5 mm, jest ciemnobrązowy. Jego ciało jest walcowate, krępe oraz lśniące. Ma niewielką głowę ale za to bardzo duże przedplecze. W przeciwieństwie do wielu ryjkowcowatych nie posiada on ryjka. Krótkie, proste czułki zakończone buławką także odróżniają tego chrząszcza od pozostałych z rodziny ryjkowatych. Kornik drukarz ma krótkie i bieżne odnóża. Posiada on bardzo charakterystyczne rdzawe włoski czuciowe, które obficie występują na całym jego ciele, również na pokrywach skrzydłowych. Młode osobniki są koloru żółtego. Na spodach pokryw ma 4 kolce, z których trzeci jest największy i buławkowaty. Z powodu bardzo dużego podobieństwa trudno odróżnić samca od samicy. Kornik drukarz żyje ok. 2 – 3 lat. Cykl rozwojowy od larwy do chrząszcza w sprzyjających warunkach trwa 2 miesiące, gdy u spuszczela pospolitego to minimum 2 lata.

Larwy kornika drukarza są zgięte grzbietobrzusznie, białe, jedynie głowa jest żółto-brunatna. Poczwarki również są koloru białego. Jaja kornika drukarza są białe, owalne i błyszczące.

Jak wygląda kornik drukarz? Zdjęcia drukarza

Tryb życia kornika drukarza

Kornik drukarz żywi się głównie drewnem drzew żywych. W największym stopniu niszczy on łyko drzewa. Szkodnik ten zasiedla drzewa osłabione, chore, wyniszczone wskutek zanieczyszczenia powietrza czy suszy. Żeruje również na drzewach starszych, 80-100 letnich. Rzadko pojawia się na drzewach zdrowych i młodych.

W okresie wiosennym samce kornika drukarza przegryzają się przez korę drzew i tworzą w nim komorę, zwaną godową. Do takiej komory wabią nawet do trzech samic i kopulują z nimi. Każda z samic zaczyna drążyć swoje korytarze.

Każdy korytarz ma od 2 do 4 komór wentylacyjnych. Dalej korniki tworzą komory lęgowe, które odchodzą od korytarzy. Samice składają w nich po jednym jaju, każda z samic składa od 30 do 60 jaj. W połowie wysokości drzewa na korze można zauważyć wyloty tuneli. W okresie rui wysypuje się z nich charakterystyczna mączka. W ciągu roku zazwyczaj występują dwie lub trzy rujki dające początek nowym pokoleniom kornika drukarza. Warunki jakie sprzyjają rozwojowi tego szkodnika to głównie łagodne zimy oraz ciepłe i suche pozostałe pory roku.

Pierwszą oznaką wystąpienia tego szkodnika jest pojawianie się strug żywicy. Jest to reakcja obronna drzewa. Jest ona bardzo widoczna w przypadku inwazji szkodnika na zdrowych drzewach. Drążone korytarze w drzewie przez larwy tego kornika mają bardzo ciekawy i misterny wzór, dlatego też kornika tego nazwano drukarzem.

Kornik drukarz – występowanie

Kornik drukarz występuje na wielu obszarach Europy i Azji oraz w północnej części Afryki. W Polsce najbardziej zagrożonym przez kornika drukarza drzewem jest świerk pospolity, rzadziej sosna, jodła, limba, modrzew, a zatem są to głównie drzewa iglaste.

Kornik drukarz, szkodliwość. Szkody wyrządzone przez korniki

Kornik drukarz to jeden z najgroźniejszych szkodników upraw leśnych. Ma liczną populację i jest bardzo żarłoczny przez co powoduje on duże szkody zarówno w korze jak i łyku drewna. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów szkodnik ten może doprowadzić nawet do wymarcia całego lasu. Przy ogromnej ilości owadów zaatakowane drzewo nie ma szans na przeżycie.

Kornik drukarz zwalczanie

Najskuteczniejszą metodą walki ze szkodnikiem jest niestety wycinka i wywiezienie chorych drzew z lasu. Aby zwalczać te szkodniki stosuje się również specjalne pułapki feromonowe, które mają za zadanie zwabić i zwalczyć kornika drukarza. Głównie jednak stosuje się metodę prewencyjną, czyli utrzymanie populacji korników w liczbie, która nie zagraża drzewom. Polega ona na usuwaniu z lasów drzew, w których zasiedliły się larwy. Jeśli natomiast drzew tych nie można wyciąć, usuwa się z nich korę wraz z kornikami znajdującymi się pod nią. Jest to tak zwane korowanie. Aby ta metoda była skuteczna korę należy spalić. Korniki drukarze są równie zwalczane przez dzięcioła trójpalczastego oraz inne ptaki, dla których stanowią naturalne pożywienie.

Tagi: kornik drukarz Puszcza Białowieska, kornik drukarz owad, jak wygląda kornik drukarz, kornik drukarz zwalczanie