Bardzo duża grupa owadów to groźne szkodniki, które atakują sektor spożywczy, rolny czy drzewny. Dezynsekcja, czyli zwalczanie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, jest ważna ze względu na bezpieczeństwo naszego drewna, zbiorów naszych plonów czy magazynowanej żywności.

Dezynsekcja – zwalczanie szkodliwych owadów

Najprościej mówiąc, dezynsekcja to zwalczanie szkodliwych owadów. Zasadniczo termin ten dotyczy gatunków synantropijnych, czyli takich, które przystosowały się do życia w ekosystemie stworzonym przez człowieka. Przykładem takiego gatunku jest np. mucha domowa, karaczan prusak, pluskwa, karaluch, wszy, a także szkodniki drewna takie jak np. spuszczel pospolity, czy kołatek domowy.

Masz problem z robakami? Potrzebujesz dezynsekcji? Zadzwoń, a my Ci pomożemy!
Kontakt

Wyróżniamy 2 grupy metod dezynsekcji

 • Ekologiczne metody – zwalczanie szkodników przy użyciu metod mechanicznych, fizycznych i biologicznych,
 • Chemiczne metody – zwalczanie szkodników przy użyciu preparatów biobójczych.

Metody mechaniczne dezynsekcji

Jeśli chodzi o pułapki mechaniczne, to można powiedzieć, że nie zawsze są skuteczną metodą zwalczania owadów. Najbardziej skuteczne są lepy oraz lampy owadobójcze, jednak działają one zazwyczaj na owady latające jak np. ćmy, mole, komary lub muchy. Do metod mechanicznych zaliczyć można także ręczne działania jak np. szorowanie zainfekowanych powierzchni czy odkurzanie.

Pestycydy, insektycydy, akarycydy

Pestycydy to syntetyczne lub naturalne substancje, których można używać do dezynsekcji w celu zwalczania owadów lub także do zwalczania innych organizmów szkodliwych lub niepożądanych. Użycie pestycydów w sektorze spożywczym może powodować zagrożenie dla żywności, dlatego należy je stosować rozsądnie i jedynie przez wykwalifikowaną ekipę firmy dezynsekcyjnej.

Insektycydy to substancje, które należą do grupy pestycydów. Używa się ich do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, w magazynach, również w mieszkaniach. Te środki owadobójcze, w zależności od składu chemicznego, mogą zabijać owady lub ograniczać ich rozród i liczebność. Istnieją insektycydy, które zostały zabronione w użytkowaniu ze względu na swój szkodliwy wpływ na środowisko. Najbardziej znanym przykładem jest DDT.

Akarycydy to związki chemiczne do zwalczania roztoczy i pajęczaków. Preparaty z grupy akarycydów dzielą się pod względem zawartości substancji chemicznych i sposobu działania. Zależnie od preparatu są działające na jaja, larwy, osobniki dorosłe lub także takie, które zwalczają wszystkie stadia rozwoju roztoczy. Działanie akarycydów może być powierzchniowe, kontaktowe lub żołądkowe. Jeśli dezynsekcja akarycydami przeprowadzana jest okresowo, należy używać różnych preparatów, aby szkodniki nie uodporniły się na ich działanie.

Przykład dezynsekcji – zwalczanie karaczana prusaka

W akcjach dezynsekcyjnych najczęściej stosuje się przynajmniej dwie metody, nosi to miano “zintegrowanej metody zwalczania szkodników” (IPM). Zgodnie z proekologicznym trendem, metody chemiczne są zastępowane lub uzupełniane przez metody mechaniczne, fizyczne lub biologiczne. Przykładem zintegrowanej metody zwalczania szkodników (szkodliwych owadów) może być zwalczanie karaczana prusaka w piekarni.

Zaczynamy od metod mechanicznych, czyli odkurzania i czyszczenia podłóg oraz uszczelniania obiektu poprzez montaż siatek w kratkach wentylacyjnych i wypełnianie otworów w ścianach.

Następnie metoda fizyczna: okrywamy folią maszyny i przy użyciu nagrzewnic powietrza przeprowadzamy dezynsekcję termiczną (“gotujemy” owady w temperaturze ok. 60⁰C). Po usunięciu uszczelnień ponownie odkurzamy podłogi i stosujemy na nie oprysk grubokroplisty specjalnym preparatem kontaktowo-pokarmowym czyli metodę chemiczną.

Na zakończenie wracamy do metod mechanicznych, a mianowicie do rozstawienia pułapek lepowych z atraktantem (substancją wabiącą owady biegające).

Dezynsekcja dzieli się na:

Metody chemiczne:

 • opryski grubokropliste – tradycyjne opryski przy użyciu ręcznego opryskiwacza ciśnieniowego,
 • opryski drobnokropliste – tzw. zimna mgła uzyskiwana w generatorach ULV. Ultra-Low Volume jest nośnikiem preparatu, który aplikowany jest w kroplach o wielkości od 50-100 µm,
 • zamgławianie termiczne – tzw. gorąca mgła uzyskiwana w zamgławiaczach termicznych unosi się wraz z preparatem dezynsekcyjnym i dociera do trudno dostępnych miejsc,
 • gazy reaktywne – fumigacja czyli wypełnianie pomieszczeń gazami takimi jak fosforowodór, tlenek etylenu lub fluorek sulfurylu,
 • gazy niereaktywne – zwalczanie szkodników w warunkach beztlenowych, z atmosfery usuwamy tlen i zastępujemy go azotem lub argonem

Metody mechaniczne:

 • uszczelnianie obiektów – uzyskiwanie w obiektach tzw. owadoszczelności poprzez montaż siatek w oknach, drzwiach i kratkach wentylacyjnych oraz wypełnianie szczelin i otworów w ścianach i podłogach,
 • odkurzanie – mechaniczne wyłapywanie szkodników oraz sprzątanie źródeł pożywienia,
 • pułapki lepowe, lampy UV – lepy z silnym klejem, do którego przyklejają się owady wabione atraktantami oraz lampy z siatką pod napięciem z wabiącymi świetlówkami UV.

Metody fizyczne:

 • gorące powietrze – podgrzewanie atmosfery powyżej temperatury śmiertelności insektów,
 • technologia mikrofalowa – wytworzenie silnego pola elektromagnetycznego, w którym dochodzi do tarcia molekularnego cząsteczek wody czego skutkiem jest uzyskanie w materiale wysokiej temperatury przewyższającej temperaturę śmiertelności owadów,
 • promieniowanie Gamma – poddawanie obiektów ruchomych działaniu promieniowania gamma w komorach radiacyjnych,
 • wymrażanie – stosowanie skroplonego dwutlenku węgla, który po wydostaniu się z dyszy urządzenia gwałtownie się oziębia to temperatury około – 79⁰C i pokrywa powierzchnie suchym lodem zamrażając szkodniki.

Metody biologiczne:

 • stosowanie naturalnych wrogów zwalczanych szkodników – np. zwalczanie larw spuszczela pospolitego przez pasterka domowego.

Zdjęcia z usługi dezynsekcji

Gdzie przeprowadzamy dezynsekcję?

Carsekt Sp. z o.o. działa na terenie całej Polski. Posiadamy oddziały w województwie mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Jesteśmy jednak do Państwa dyspozycji, niezależnie gdzie Państwo mieszkają. Wykonaliśmy dezynsekcję na terenie takich miast jak: Płock, Gostynin, Szczecin, Świnoujście, Police, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Sopot, Wejherowo, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Kraków, Wieliczka, Zakopane, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Jelenia Góra, Żary, Kutno, Włocławek, Sierpc, Pisz, Piła.

Tagi: dezynsekcja, zwalczanie owadów, dezynsekcja drewna