Tykotek pstry (Xestobium rufovillosum) duże szkody powoduje w zabytkach drewnianej architektury, rzeźbach czy konstrukcjach drewnianych. Dlatego zaleca się jego zwalczanie.

Jeśli myślisz, że masz w domu korniki, słyszysz skrobanie w drewnie – zadzwoń do nas, a my Ci pomożemy!
Kontakt

Tykotek pstry – anatomia

Tykotek Pstry (Xestobium rufovillosum) to chrząszcz o długości od 5-9 mm. Posiada brunatną chitynę, pokrytą krótkimi przylegającymi włoskami, które tworzą na pokrywach i przedpleczu plamiste skupienia. Czułki tykotka są nitkowate, jedenastoczłonowe. Ostatnie człony są większe od pozostałych.
Postać larwalna chrząszcza ma długość do 10mm i jest barwy białej, wygięta łukowo, na bokach głowy posiada charakterystyczne dwie czarne plamki. Na ciele larwy występują również kolce (boki i dziewiąty segment odwłoka), które pomagają w poruszaniu się w tunelach (korytarze w drewnie – jedna z głównych szkód wyrządzona przez tykotka).

Rozwój tykotka

Dorosłe osobniki występują w przyrodzie od kwietnia do czerwca przez kilka tygodni. Ich obecność możemy łatwo zauważyć ponieważ wydają charakterystyczny dźwięk – tzw. kołatanie. Po kopulacji samica składa około 50-60 jaj. Jaja tykotka możemy spotkać w szparach w drewnie lub w postrzępionych włóknach drewna na powierzchni. Po okresie około 3-5 tygodni po złożeniu jaj następuje wylęg larw. Czas wylęgu jest uzależniony od warunków jakie mają zapewnione jaja – temperatury i wilgotności.

Larwy od końca lata do jesieni przepoczwarzają się, aby przeczekać okres zimowy w kolebkach poczwarkowych. Dorosłe osobniki wylatują na wiosnę, by dać początek nowemu pokoleniu tego szkodnika drewna. Rozwojowy cykl tykotków trwa około dwa lata, czasami zdarzają się sytuacje że cykl rozwojowy jest wydłużony ze względu na warunki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność drewna. Idealne warunki środowiskowe dal rozwoju larwy tykotka to temperatura przedziału 20-25 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza 80% i wilgotności drewna 20%. Rozwój larw jest pobudzany przez rozluźnienie struktur drewna i podwyższenia jego wilgotności na skutek działalności grzybów, które rozkładają drewno.

Tykotek pstry – występowanie

Tykotek pstry jest spotykany na terenie całej Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie Zachodniej na początku występował bardzo licznie. W raz z przemieszczeniem drewna, które było materiałem budulcowym został przeniesiony do nowych lokalizacji. W Polsce jest bardzo liczny w regionach o podwyższonej wilgotności powietrza która sprzyja jego rozwojowi.

Szkody wyrządzone przez tykotka

Tykotek pstry bardzo licznie występuje w naszych lasach, gdzie jego szkodliwość jest znikoma z racji tego, iż żerują on na startych i rozkładających się pniach. Inna sytuacja ma miejsce, kiedy spotykamy tykotka na terenach zamieszkałych przez człowieka, gdzie wyrządza on wiele szkód. Zaliczany jest do grupy najgroźniejszych szkodników drewna wraz z spuszczelem pospolitym czy kołatkiem domowym. Największe zagrożenie i szkody spowodowane są przez tykotka w muzealnictwie i zabytkowych obiektach. Szkodnik ten spotykany jest również w konstrukcjach dachowych, drewnianych budowlach , starych rzeźbach czy ikonach. Odpowiadając na pytanie dlaczego głownie spotykamy go w muzealnictwie odpowiedz jest bardzo prosta. Często eksponaty muzealne po zdjęciu z wystawy są przechowywane w nieogrzewanych pomieszczeniach szczególnie zimą.

Tykotek pstry – zwalczanie

Najlepszą walką z tykotkiem jest profilaktyka czyli zminimalizowanie jego szkód. Najprościej rzecz ujmując jest to ochrona przed zawilgoceniem, ze względu na to, iż grzyby, które rozkładają drewno stwarzają idealne warunki do rozrodu. Ochrona drewna przed korozją biologiczną to impregnacja odpowiednimi środkami grzybo i owadobójczymi. Jeżeli to zawiedzie lub impregnacja nie została przeprowadzona zawsze można przeprowadzić proces dezynsekcji metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Najlepsza metoda walki z szkodnikiem drewna – tykotkiem pstrym

Zwalczanie tykotka pstrego metodami chemicznymi polega na rozprowadzeniu środka owadobójczego pod ciśnieniem, który przeniknie w głąb drewna i zatruje przebywające tam chrząszcze i larwy. Najlepiej zlecić to zadanie wykwalifikowanej firmie, która przeprowadzi ten proces i odpowiedni sposób. Proces fumigacji jest bardzo trudnym procesem który może wykonywać tylko przeszkolony personel.

Jeśli widzisz u siebie szkody w drewnie, skontaktuj się z naszym specjalistą
Kontakt

Marka Carsekt zapewni Państwu jakość wykonanej usługi oraz jej bezpieczeństwo po wykonaniu usługi otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający zwalczanie szkodnika.

Tagi: tykotek pstry, tykotek pstry zwalczanie, dezynsekcja owadów Warszawa, dezynsekcja Warszawa, zwalczanie szkodników drewna, szkodniki drewna zwalczanie