Fumigacja to jedna z wielu metod zwalczania szkodników. Polega ona na wypełnieniu zamkniętej przestrzeni gazowymi pestycydami (fumigantami) w celu uduszenia lub zatrucia szkodników znajdujących się wewnątrz.

Fumigacja, czyli gazowanie

Fumigacji dokonuje się przy użyciu pary, dymu ale najczęściej stosowanymi fumigantami są silnie trujące gazy reaktywne. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz szczególnych środków ostrożności. Ze względu na istotę działania jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników, ponieważ przy zachowaniu parametrów szczelności i penetracji materiału nie ma możliwości uniknięcia oddziaływania fumigantu, który wypełnia całą przestrzeń. Oprócz gazów reaktywnych do fumigacji zaliczamy również zabiegi eliminacji szkodliwych organizmów w atmosferze beztlenowej. Powietrze zastępuje azot lub argon i dochodzi do uduszenia szkodników.

Fumigujemy drewno, palety, skrzynie, silosy zbożowe i inne. Konkurencyjne ceny. Zadzwoń!
Kontakt

Fumiganty oddziałują na wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Czyli na jaja (gaz przedostaje się do wnętrza przez chorion i kanały oddechowe) larwy, poczwarki i postaci doskonałe (gaz przedostaje się poprzez drogi oddechowe i przetchlinki). Szkodniki posiadają pewnego rodzaju mechanizm obronny przed działaniem gazów, polega on na wstrzymywaniu oddechu i zamykaniu przetchlinek i uniemożliwieniu wymiany gazowej z otoczeniem co chroni je przez niedługi czas. Nie są jednak w stanie wytrwać w tym stadium kilku dni i w odpowiednio utrzymanym stężeniu podczas procesu fumigacji giną w 100%.

Zastosowanie fumigacji w różnych sektorach:

 • eksport – fumigacja palet, skrzyń, naczep samochodowych, kontenerów, opakowań drewnianych,
 • budownictwo – fumigacja dachów, poddaszy, wakacyjnych domków drewnianych, budynków sakralnych (kościoły, kapliczki) i innych konstrukcji drewnianych,
 • rolnictwo – fumigacja i gazowanie zboża, ziarna, silosów,
 • przetwórstwo – fumigacja zakładów przetwórstwa żywności, produktów spożywczo-rolnych,
 • ogrodnictwo – fumigacja gleby,
 • archiwizacja dokumentów – fumigacja akt, archiwów, gdzie przechowywane są dokumenty,
 • muzealnictwo – fumigacja rzeźb, eksponatów muzealnych, obiektów zabytkowych.

W rolnictwie i przetwórstwie zabiegi dezynsekcji gazowej (fumigacji) stosuje się do prewencyjnego przygotowania magazynów na surowce przed zbiorami oraz do zwalczania szkodników magazynowych (np. omacnica spichrzanka, czyli mol spożywczy).

Fumigacja w sektorze rolniczym – gazowanie zboża

Jako przykład można podać zwalczanie wołka zbożowego w silosie zbożowym. Polega ono na uszczelnieniu włazów, przewodów wentylacyjnych, przejść instalacji oraz zabezpieczeniu aparatury pomiarowej i na równomiernej aplikacji fumigantu w masę zboża. Czas ekspozycji fumigantu zależy od temperatury materiału i otoczenia i waha się od kilku do kilkunastu dni, zależy też od formy preparatu. Fosforek magnezu uwalnia fosforowodór szybciej od fosforku aluminium ale jest stosunkowo droższy.

Proces fumigacji w branży ogrodniczej

Branża ogrodnicza to przede wszystkich odkażanie stanowiska pod zasiewy i obsady warzyw. Po aplikacji fumigantów w glebie otrzymuje się stężenie izotiocyjanianu metylu, który niszczy patogeny (nicienie, guzaki korzeniowe, grzyby itp.), szkodniki (wciornastki itp.) oraz chwasty (ptasie ziele, mniszek lekarski itp.). Dezynsekcja gleby wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a polega ona na aplikacji preparatu i wymieszania go z glebą na głębokość ok. 35 cm, uwałowaniu i okryciu folią gazoszczelną.

Fumigacja a przechowywanie archiwaliów

Przechowywanie archiwaliów to również obszar stosowania fumigacji w celu zwalczania mikroorganizmów i owadów uszkadzających zbiory. Proces ten przeprowadza się w specjalistycznych komorach fumigacyjnych pozwalających na dostosowanie temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. Do kolejnych etapów procesu stosowania fumigantu w postaci mieszaniny tlenku etylenu i dwutlenku węgla. Czas właściwej dezynfekcji archiwaliów wynosi około 36h, oprócz tego należy doliczyć czas przygotowania oraz wietrzenia materiału (około 10h) i czas kwarantanny ok. 5 dni.

Gazowanie – najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników

Fumigacja, inaczej gazowanie – to jedna z najskuteczniejszych metod zwalczania szkodników. Niejednokrotnie używana poza dezynsekcjądezynfekcją do deratyzacji ale ze względu specyfikę procesu jest również najbardziej skomplikowana i niebezpieczna. Do stosowania tej metody wymagane są stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Nieodpowiednie stosowanie fumigantów zaliczanych do pierwszej klasy toksyczności może doprowadzić do poważnych szkód w środowisku naturalnym oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Fumigacja drewna, np. palet i skrzyń

Dezynsekcja gazowa jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagów (technicznych szkodników drewna) takich jak spuszczel pospolity, kołatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewnianych oraz w budynkach z wbudowanymi konstrukcjami drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu polegającego na uszczelnieniu go od zewnątrz materiałem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnętrza przed korodującym działaniem gazów reaktywnych. Następnie aplikuje się fumigant na czas od kilku do kilkunastu dni. W zależności od warunków termiczno-wilgotnościowych i monitoruje się jego stężenie. Po zakończeniu fumigacji obiekt zostaje wywietrzony. Zdjęte zostają wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostaje przekazany do eksploatacji. Wystawiane są specjalne raporty i ekspertyzy.

Fumigacja powinna być:

 • skuteczna przeciw szkodnikom,
 • bezpieczna dla ludzi,
 • bez wpływu na produkty,
 • bez problemu pozostałości,
 • tania,
 • łatwa do stosowania.

Taką fumigację oferuje Marka Carsekt!

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, dzięki któremu możemy wykonywać odpowiednią obróbkę opakowaniowego drewna eksportowego (fumigacja palet drewnianych, skrzyń i innych materiałów drewnianych). Korzystamy z komór fumigacyjnych renomowanych producentów. Dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zdjęcia

Tagi: fumigacja Poznań, fumigacja palet, drewna, silosów, magazynów, gazowanie, palety fumigowane