Fumigacja to jedna z wielu metod zwalczania szkodników. Polega ona na wypełnieniu zamkniętej przestrzeni gazowymi pestycydami (fumigantami) w celu uduszenia lub zatrucia szkodników znajdujących się wewnątrz. Stąd też druga jej nazwa – gazowanie.

Fumigacja, czyli gazowanie

Fumigacji dokonuje się przy użyciu pary, dymu ale najczęściej stosowanymi fumigantami są silnie trujące gazy reaktywne. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz szczególnych środków ostrożności. Ze względu na istotę działania jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników, ponieważ przy zachowaniu parametrów szczelności i penetracji materiału nie ma możliwości uniknięcia oddziaływania fumigantu, który wypełnia całą przestrzeń. Oprócz gazów reaktywnych do fumigacji zaliczamy również zabiegi eliminacji szkodliwych organizmów w atmosferze beztlenowej. Powietrze zastępuje azot lub argon i dochodzi do uduszenia szkodników.

Fumigacja więźby dachowej, domów, kościołów, magazynów! Zwalczanie szkodników drewna! Zadzwoń!
Kontakt

Jak działa fumigacja gazowa

Fumiganty oddziałują na wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Działają na jaja (gaz przedostaje się do wnętrza przez chorion i kanały oddechowe), na larwy, poczwarki i postaci doskonałe (gaz przedostaje się poprzez drogi oddechowe i przetchlinki). Szkodniki posiadają pewnego rodzaju mechanizm obronny przed działaniem gazów, polega on na wstrzymywaniu oddechu i zamykaniu przetchlinek i uniemożliwieniu wymiany gazowej z otoczeniem co chroni je przez niedługi czas. Nie są jednak w stanie wytrwać w tym stadium kilku dni i w odpowiednio utrzymanym stężeniu podczas procesu fumigacji giną w 100%.

Jedyną obecnie dozwoloną substancją stosowaną w fumigacji jest fosforowodór (PH3). Fosforowodór jest bardzo trujący dla owadów, innych zwierząt i ludzi, stosowany w zalecanych dawkach nie jest trujący dla roślin (fumigacja zbóż, fumigacja ziół, fumigacja nasion).

Ile trwa fumigacja?

Fumigacja trwa średnio od 7 do 10, a czasem nawet 14 dni, jest to ściśle zależne od warunków atmosferycznych. Optymalne warunki do fumigacji to powyżej 10 stopni Celsjusza oraz względna wilgotność powietrza powyżej 60%. Im te wskaźniki są wyższe, tym zabieg krótszy.

Zastosowanie fumigacji w różnych sektorach:

 • eksport,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • przetwórstwo,
 • ogrodnictwo,
 • archiwizacja dokumentów,
 • muzealnictwo.

Fumigacja w budownictwie

Fumigacja drewna

Dezynsekcja (fumigacja) gazowa jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagów (technicznych szkodników drewna) takich jak spuszczel pospolity, kołatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewnianych oraz w budynkach z wbudowanymi konstrukcjami drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu polegającego na uszczelnieniu go od zewnątrz materiałem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnętrza przed korodującym działaniem gazów reaktywnych. Następnie aplikuje się fumigant na czas od kilku do kilkunastu dni – w zależności od warunków termiczno-wilgotnościowych. Po zakończeniu fumigacji obiekt zostaje wywietrzony, opcjonalnie wykonujemy także ozonowanie. Zdjęte zostają wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostaje przekazany do eksploatacji.

Fumigacja domu

Najczęstszym problemem zgłaszanym przez naszych klientów są “korniki” w więźbie dachowej. Po wstępnym wywiadzie telefonicznym lub mailowym należy wykonać audyt wstępny, aby szczegółowo zapoznać się z problemem, zidentyfikować szkodnika, określić zakres porażeń i stan konstrukcji, dobrać odpowiednią metodę zwalczania szkodników drewna oraz oszacować koszty związane z wykonaniem usługi. Zazwyczaj zaleca się wykonać fumigację domu, fumigację dachu, fumigację więźby dachowej, gdyż jest to kompleksowy zabieg, w pełni skuteczny. Fumigację można wykonać w zasadzie na każdym wolnostojącym obiekcie – fumigacja domu, kościoła, magazynu i innych obiektów wielkokubaturowych.

Czy rodzaj drewna ma znaczenie przy fumigacji?

Fumigację można zastosować do każdego rodzaju drewna. Nie ma znaczenia, czy fumigacja dotyczy drewna starego, zleżałego, czy świeżego prosto z tartaku. Fumigować można zarówno drewno iglaste jak i liściaste. Może być to drewno konstrukcyjne jak belki, stropy ale mogą to być także meble, schody czy ramy okienne.

Fumigacja w rolnictwie

W rolnictwie i przetwórstwie zabiegi fumigacji / gazowania stosuje się do prewencyjnego przygotowania magazynów czy silosów na surowce przed zbiorami oraz do zwalczania szkodników magazynowych (np. omacnica spichrzanka, czyli mol spożywczy).

Gazowanie (fumigacja)ziaren  zboża w silosie zbożowym

Jako przykład można podać zwalczanie wołka zbożowego w silosie zbożowym. Polega ono na uszczelnieniu włazów, przewodów wentylacyjnych, przejść instalacji oraz zabezpieczeniu aparatury pomiarowej i na równomiernej aplikacji fumigantu w masę zboża. Czas ekspozycji fumigantu zależy od temperatury materiału i otoczenia i waha się od kilku do kilkunastu dni, zależy też od formy preparatu. Fosforek magnezu uwalnia fosforowodór szybciej od fosforku aluminium, ale jest stosunkowo droższy.

Proces fumigacji w branży ogrodniczej

Branża ogrodnicza to przede wszystkich odkażanie stanowiska pod zasiewy i obsady warzyw. Po aplikacji fumigantów w glebie otrzymuje się stężenie izotiocyjanianu metylu, który niszczy patogeny (nicienie, guzaki korzeniowe, grzyby itp.), szkodniki (wciornastki itp.) oraz chwasty (ptasie ziele, mniszek lekarski itp.). Dezynsekcja gleby wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a polega ona na aplikacji preparatu i wymieszania go z glebą na głębokość ok. 35 cm, uwałowaniu i okryciu folią gazoszczelną.

Fumigacja a przechowywanie archiwaliów

Przechowywanie archiwaliów to również obszar stosowania fumigacji w celu zwalczania mikroorganizmów i owadów uszkadzających zbiory. Proces ten przeprowadza się w specjalistycznych komorach fumigacyjnych pozwalających na dostosowanie temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. Do kolejnych etapów procesu stosowania fumigantu w postaci mieszaniny tlenku etylenu i dwutlenku węgla. Czas właściwej dezynfekcji archiwaliów wynosi około 36h, oprócz tego należy doliczyć czas przygotowania oraz wietrzenia materiału (około 10h) i czas kwarantanny ok. 5 dni.

Gazowanie – najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników

Fumigacja, inaczej gazowanie – to jedna z najskuteczniejszych metod zwalczania szkodników. Ze  względu specyfikę procesu jest najbardziej skomplikowana i niebezpieczna. Do stosowania tej metody wymagane są stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Nieodpowiednie stosowanie fumigantów zaliczanych do pierwszej klasy toksyczności może doprowadzić do poważnych szkód w środowisku naturalnym oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Fumigacja powinna być:

 • skuteczna przeciw szkodnikom,
 • bezpieczna dla ludzi,
 • bez wpływu na produkty,
 • bez problemu pozostałości,
 • tania,
 • łatwa do stosowania.

Taką fumigację oferuje Marka Carsekt! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu.

Zdjęcia z usługi gazowania i procesu fumigacji domu

Tagi: gazowanie domu, proces fumigacji, fumigacja gazowa, drewno fumigowane, fumigacja drewna, fumigowanie drewna, fumigowanie dokumentów, fumigacja domu, fumigacja poddasza, fumigacja strychu, fumigacja fosforowodorem, fosforowodór, fumigacja PH3