Korniki

Korniki są najczęściej kojarzone z drewnojadami. 99% Polaków widząc otwory w drewnie obarcza korniki za ich powstanie. Korniki były nawet inspiracją autora tekstu piosenki „Ale w koło jest wesoło”, gdzie w refrenie pojawia się fraza: „Jak naprawdę jest – nikt nie wie, ooo, kornik ryje dziurę w drzewie”. Naszym zdaniem to sedno historii o kornikach. Mało kto wie, że korniki to szkodniki drzew, występujące w lasach i nie mające związku z uszkodzeniami konstrukcji drewnianych np. więźby dachowej, stropów, a także mebli, podłóg itp.

Najczęściej występującym chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych, podrodziny kornikowatych jest kornik drukarz. Można go spotkać w świerkowych drzewostanach na południu Polski. Kornika licznie identyfikowano także w Puszczy Białowieskiej, co stało się powodem konfliktu ekologów z leśnikami. „Zieloni” uważają, że kornik daje „oddech puszczy” regulując drzewostan i dając możliwość rozwoju gatunkom światłolubnym i termofilnym. Leśnicy natomiast twierdzą, że niekontrolowany rozwój kornika prowadzi do wymierania całych kompleksów leśnych.

Korniki w więźbie dachowej? Jaki robak niszczy nasze drewno

Ośmiu na dziesięciu naszych klientów zaczyna rozmowę od stwierdzenia: „Mam problem: korniki w więźbie dachowej, w stropie / w meblach / itp”. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Za dziury w drewnie konstrukcyjnym (np. w więźbie dachowej) odpowiada najczęściej Spuszczel pospolity. Z kolei za dziury w meblach drewnianych winny jest Kołatek domowy.

Duże otwory, masa wysypującej się mączki drzewnej oraz skrobanie w drewnie to oznaki żerowania Spuszczela pospolitego. Małe otwory i kopczyki drobnego pyłku to cechy charakterystyczne drewna zaatakowanego przez Kołatka domowego. Identyfikacja drewnojadów jest bardzo trudna, wymaga szerokiej znajomości biologii szkodników, dlatego najlepiej zlecić to profesjonalistom.

Firma Carsekt wykonuje audyty pod kątem występowania szeroko rozumianej korozji biologicznej. Podczas wizji lokalnej identyfikujemy szkodnika, oceniamy stopień uszkodzenia konstrukcji, dobieramy metodę naprawczą oraz sporządzamy kosztorys. Wszystko to zawieramy w pisemnej opinii entomologiczno-technicznej.

Masz korniki w więźbie dachowej? Zadzwoń, a rozwiążemy Twój problem!
Kontakt

Uszkodzenia wywołane przez korniki w więźbie

Szkody w belkach wywołane przez spuszczela pospolitego
Szkody w belkach wywołane przez spuszczela pospolitego

Korniki w więźbie – zwalczanie ksylofagów

Szkodniki leśne, najczęściej korniki, zwalczamy stosując opryski agrolotnicze. Szkodniki drewna wyrobionego zwalczamy przy użyciu metod fizycznych i chemicznych. Nasza firma dysponuje komorami suszarniczymi do technicznego zwalczania szkodników drewna w obiektach ruchomych oraz mobilny system mikrofalowy do podgrzewania elementów konstrukcji dachowych. Próg śmiertelności larw ksylofagów w komorze to temperatura 56˚C w rdzeniu drewna utrzymana przez 30 minut (norma ISPM-15), natomiast podczas mikrofalowania jest to 75˚C w rdzeniu drewna utrzymana przez 5 minut (prof. Francesco Porcelli, Uniwersytet w Bari, Badania patentowe „SAURUS”).

Fumigacja na korniki w więźbie

Jeżeli chodzi o metody chemiczne to preferujemy dezynsekcję gazową (fumigację). Polega ona na uszczelnieniu obiektu od zewnątrz, zabezpieczeniu urządzeń wewnątrz i kilkudniowej ekspozycji porażonych elementów na fumigant. Czas zabiegu zależy od warunków termiczno-wilgotnościowych. Im parametry wyższe, tym zabieg krótszy. Opcjonalnie wykonujemy również usługi z zakresu impregnacji powierzchniowej drewna, która zabezpiecza konstrukcję przed ponownym porażeniem oraz ozonowanie obiektu. Po zakończeniu fumigacji, następuje otwarcie obiektu, przewietrzenie wnętrza oraz zdjęcie uszczelnień i zabezpieczeń. Wietrzenie obiektu jest prowadzone do momentu stwierdzenia podczas pomiarów zerowego stężenia substancji czynnej. Do fumigacji używamy fosforowodoru PH3, której nośnikami są fosforek aluminium bądź fosforek magnezu. Na usługę udzielamy pisemnej gwarancji.

Spuszczel pospolity w więźbie dachowej

Tagi: korniki w więźbie dachowej, zwalczanie szkodników w więźbie, szkodniki drewna w więźbie dachowej, więźba dachowa korniki, robaki w więźbie, korniki w dachu, korniki w stropie, fumigacja więźby, gazowanie więźby dachowej