Gryzonie – niewygodny szkodnik

Zwalczanie gryzoni takich jak myszy czy szczury jest bardzo ważnym elementem w sektorze gospodarczym. Gryzonie zadomowiły się w magazynach, silosach i innych miejscach gdzie trzymamy nasze pożywienie. Żerując na nim dodatkowo przenoszą choroby które mogą zaszkodzić człowiekowi. Dlatego bardzo ważne jest aby przeprowadzać deratyzacje z racji profilaktyki, ochrony naszych plonów i przede wszystkim zdrowia.

Deratyzacja – zwalczanie gryzoni

Deratyzacja – to zwalczanie szkodliwych gryzoni. Termin wywodzi się z języka łacińskiego od słowa „rattus” czyli szczur i zasadniczo odnosi się do tępienia szczurów.

Szczury niosą ze sobą największe zagrożenie dla gospodarki człowieka. I stąd ta implikacja w nazwie działu usług obejmującego swym zakresem wiele innych gatunków takich jak: myszy (Mus), myszarki (Apodemus), norniki (Microtus) oraz wiele innych należących do rzędu gryzonie (Rodentia). Gryzonie tworzą kolonie z systemem hierarchicznym, wykazują zdolności poznawcze co sprawia, że ich tępienie wymaga niejednokrotnie opracowania długofalowej strategii.

Chcesz wytępić gryzonie? Skorzystaj z naszej usługi deratyzacji i skontaktuj się naszym Specjalistą

Zobacz więcej

Jak zwalczyć gryzonie, myszy lub szczury?

W procesach deratyzacyjnych możemy wyodrębnić następujące metody:
  • chemiczna
  • mechaniczna
  • biologiczna

Chemiczna metoda zwalczania gryzoni

Najczęściej stosowanymi sposobami walki z gryzoniami są metody chemiczne. Polegają one na wykładaniu trutek zwanych rodentycydami zawierających antykoagulanty hamujące metabolizm witaminy „K” w wątrobie co zaburza proces krzepnięcia krwi w organizmie. Preparaty gryzoniobójcze ze względu na hierarchiczne zachowania społeczne i zdolności zdobywania doświadczenia przez gryzonie, muszą działać z opóźnieniem aby wszystkie osobniki nabrały zaufania do nowego pożywienia i spożyły go w dawce śmiertelnej. Dodatkowym zabezpieczeniem obecnie stosowanych rodentycydów jest dodawanie do ich składu bardzo gorzkich substancji zniechęcających do spożycia przez zwierzęta domowe takie jak psy czy koty oraz substancje mumifikujące padłe osobniki. Profesjonalnie przeprowadzona deratyzacja polega na wyłożeniu trutki w oznakowanych i naniesionych na plan obiektu karmnikach deratyzacyjnych oraz ich monitoringiem do czasu zaprzestania pobierania trutki przez gryzonie.

Mechaniczna metoda walki z gryzoniami

Można je podzielić na dwie gałęzie:

Pierwsza to typowa profilaktyka czyli zabezpieczenie obiektu przed dostępem gryzoni (tzn. gryzonioszczelność) a mianowicie montaż metalowych siatek na oknach kondygnacji przyziemnych, montaż metalowych siatek w kratkach kanalizacyjnych, uszczelnianie przejść instalacji przez przegrody budowlane oraz stosowanie śluz przy wejściach.

Drugą są pułapki mechaniczne, które możemy podzielić na: zatrzaskowe i żywołowne (tzn. żywołapki).

W obiektach objętych system kontroli HACCP prowadzi się stały monitoring obecności szkodników. Wewnątrz budynków stosuje się wyłącznie pułapki żywołowne mechaniczne i klejowe w celu zminimalizowania ryzyka powstania zagrożenia mikrobiologicznego, występującego podczas rozkładania się ciał padłych gryzoni zatrutych rodentycydami.

Biologiczna metoda zwalczania gryzoni

Polega ona na zwalczaniu gryzoni poprzez wprowadzenie ich naturalnych wrogów czyli kotów, psów i ptaków drapieżnych.

Najskuteczniejszą i najtańszą metodą walki z gryzoniami jest profilaktyka, czyli zabezpieczanie obiektów przed szczurami i myszami oraz monitoring ich obecności. Gryzonie a w szczególności szczur wędrowny, szczur śniady, mysz domowa i mysz polna towarzyszą człowiekowi od niepamiętnych czasów, rywalizując z nim w zdobywaniu pokarmu oraz niszcząc jego zapasy. Ponadto mogą być wektorami wielu zarazków chorobotwórczych między innymi: salmonellozy, wścieklizny, różycy, włośnicy, kokcydiozy, grypy i innych. W dążeniu do zdobycia pokarmu gryzonie, a głównie szczury, wyrządzają znaczne szkody w infrastrukturze magazynowej niszcząc termoizolację, elementy konstrukcyjne budynków oraz wszelkie instalacje.

Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom uchwalono Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nałożono tym samym na właścicieli posesji obowiązek przeprowadzania okresowych deratyzacji. Zasady wykonywania tych zabiegów określają regulaminy utrzymania czystości i porządku uchwalone przez Radę Gminy. Najczęściej są to dwie akcje deratyzacyjne na wiosnę i na jesień.

Skuteczne zwalczanie gryzoni wymaga znajomości ich biologii oraz przyzwyczajeń. Niejednokrotnie dla pełnej skuteczności akcji deratyzacyjnej musimy skorzystać ze wszystkich dostępnych metod, co nosi miano integrowanej metody zwalczania (IPM).

Tagi: deratyzacja Warszawa, zwalczanie gryzoni, odszczurzanie Warszawa, deratyzacja Warszawa gryzonie, deratyzacja Warszawa myszy, odszczurzanie Szczecin