Zwalczanie gryzoni w obiektach gospodarczych należy do bardzo trudnych procesów. Duża ilość pożywienia, brak naturalnych drapieżników oraz niezliczona liczba kryjówek sprzyja ich rozmnażaniu i rozwojowi, a także tworzy idealne warunki do zakładania gniazd. W tym artykule podzielonym na dwie części zajmiemy się problemem występowania gryzoni w obiektach gospodarczych, działaniami profilaktycznymi oraz zwalczaniem myszy i szczurów.

Mysz domowa, szukająca pożywienia na chodniku- zwalczanie gryzoni

Występowanie gryzoni

W pomieszczeniach gospodarczych czy magazynach możemy spotkać takie gryzonie jak: szczur wędrowny, mysz domowa, a także często występujące na naszych polach mysz polna i zaroślowa. Gryzonie z tej grupy zjadają przechowywane owoce, uszkadzają je. Swoimi odchodami i moczem zanieczyszczają przechowywaną żywność, a także przenoszą wiele chorób miedzy innymi:

 • salmonellozę
 • trychinozę
 • toksoplazmozę

Podobnie jak szkodniki drewna (np. spuszczel pospolity) mogą być powodem uszkodzeń konstrukcji drewnianych. Uszkadzają nawet przewody elektryczne lub łącza komputerowe.

Skuteczność procesu deratyzacji

Aby deratyzacja (zwalczanie gryzoni) była skuteczna należy rozpoznać gryzonia i określić miejsce aktywności. Rozmieszczenie trutek czy pułapek sanitarnych bez znajomości miejsc gdzie aktywne są gryzonie mija się z celem, jest stratą czasu i pieniędzy.
Największa aktywność gryzoni możemy zaobserwować po zachodzie Słońca i przed jego wschodem. Dzięki kontroli gryzoni w tym czasie jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki deratyzacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki występowania gryzoni jak np.:

 • odgłosy (gryzienia, wspinania się, piski)
 • odchody przy pokarmie, wzdłuż ścian, za przedmiotami
 • nory: świeże wykopy przy fundamentach, przy ścianach
 • ścieżki
 • ślady gryzienia: kawałki drewna przy drewnianych przedmiotach
 • widoczne gryzonie

Dodatkowo należy:

 • Skontrolować miejsce przechowywania plonów czy nie jest zanieczyszczone odchodami
 • Poszukać nor gryzoni na zewnątrz i wewnątrz obiektów gospodarczych
 • Sprawdzić czy uszkodzeniu nie uległa izolacja obiektu (szczególnie w miejscach występowania szczura śniadego).
 • Sprawdzić czy w obiektach gospodarczych nie znajdują się gniazda gryzoni
 • Sprawdzić czy są ślady po „huśtaniu się” wokół przewodów elektrycznych i zawieszonych lin

Zwalczanie gryzoni w obiektach gospodarczych

Na terenie i w budynkach należy wdrożyć integrowaną metodę zwalczania gryzoni (tzw. IPM). Zwalczanie ich tylko za pomocą trutki jest bardzo trudne, wykładana przez nas trutka może być nieatrakcyjna dla gryzoni. Przez to szkodniki mogą nie przyjąć odpowiedniej dawki, a interesować się innym źródłem pokarmu. Drugą stroną medalu są rodentycydy, czyli chemiczne środki do zwalczania gryzoni, ponieważ stanowią one również zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt domowych.

Zwalczanie gryzoni – Metody sanitarne

Każdy gryzoń potrzebuje do życia wody, pokarmu a także kryjówki. Stosowanie metod sanitarnych może zmniejszyć dostęp gryzoni do źródeł pokarmu, przez co ograniczy ich liczebność na danym terenie.
Same metody sanitarne nie wystarczą, aby zwalczyć gryzonie. Trzeba zadbać, aby wokoło budynków gospodarczych teren był wolny od chwastów ( pas o szerokości około 1 m.) Należy stworzyć tzw. opaskę z żwiru o szerokości 1metra oraz głębokości 15 cm. Musimy usunąć niepotrzebny złom który może być idealnym miejscem nadającym się na kryjówkę dla gryzoni. Wewnątrz budynku należy zadbać o to, aby worki, w których trzymane jest zboże były przechowywane w szczelnym pomieszczeniu z zabezpieczonymi otworami wentylacyjnymi. Należy cały czas dbać o porządek, czyli nie składować niepotrzebnych opakowań na ziemi, materiały budowlane muszą być zabezpieczone i w najlepszym wypadku składowane na paletach. Te proste rady mogą znacznie ograniczyć występowanie gryzoni z racji tego iż działamy prewencyjnie i nie dajemy gryzoniom łatwego dostępu do żywności, a także do miejsc gdzie mogą założyć gniazdo.

Szczuroszczelność, czyli jak gryzonie mogą wejść do budynku.

Kolejnym ważnym aspektem który omówimy jest „szczuroszczelność” (konstrukcyjne i techniczne wykończenie budynków gospodarczych w celu udaremnienia wtargnięcia gryzoni do wewnątrz i potencjalnych strat z tego tytułu). Kiedy słyszymy ten termin mamy na myśli odpowiednie zabezpieczanie budynków gospodarczych przed wtargnięciem myszy czy szczura wędrownego.

Warto wiedzieć!
Młoda mysz domowa jest w stanie przecisnąć się przez szczelinę rzędu 6-7 milimetrów. Natomiast szczur wędrowny jest w stanie dostać się do wnętrza obiekty przez szparę o wymiarach 1,25 cm. Dlatego aby budynek był odporny na ataki gryzoni musimy zlikwidować wszelkie szpary.
Kontakt

Szczur wędrowny, inteligentny gryzoń- zwalczanie gryzoni

Dodatkowo szczur wędrowny specjalizuje się w jeszcze jednym sposobie dostania się do wnętrza obiektu – jest to podkop. Szczur potrafi wykopać norę, tunel o głębokości 90 cm. Dlatego ważne, aby wykonane fundamenty były dobrej jakości i sięgały na głębokość 1 metra. Jeżeli w danym obiekcie mamy do czynienia z krótszym fundamentem i obserwujemy, że nie stanowi on problemu dla szczura wędrownego, należy wykonać przedłużenie fundamentu o dodatkowa zaporę w kształcie litery „L”.

Szczelność budynków (szczurosczelność), w których magazynowane jest pożywienie jest bardzo ważnym zabiegiem prewencyjnym, ale i też kosztownym. Wybór metody zwalczania gryzoni jest uzależniony od ilości i populacji. Jeżeli liczebność gryzoni wokół obiektu gospodarczego jest niska możemy zastosować pułapki żywołowne, dzięki nim wyłapiemy myszy lub szczury. Jeżeli natomiast liczba gryzoni jest wysoka, nie mamy wyboru i musimy zastosować metodę chemiczną czyli wyłożenie trutki.

Tagi: deratyzacja, zwalczanie gryzoni, szczur wędrowny, mysz domowa, zwalczanie szkodników