Jak pozbyć się korników – tak naprawdę korniki w domu nie występują. Niestety zwyczajowo szkody wyrządzane przez takie szkodniki drewna jak spuszczel pospolity, kołatek domowy, drwalnik paskowany i inne przypisywane są kornikom.

Jak pozbyć się korników?

Dla przypomnienia korniki są szkodnikami technicznymi drzew iglastych w lasach. Jak sama nazwa wskazuje korniki wyrządzają szkody w drzewie z korą, nie zagnieżdżają się w drewnie. I dlatego też nie spotkamy ich w więźnie dachowej, drewnianej podłodze, czy w meblach.  Pomimo tego, kiedy pojawia się u nas problem ze szkodnikami drewna najczęściej winą obarczamy właśnie korniki  a w internecie szukamy informacji na temat  zwalczania korników.

Chcesz pozbyć się szkodników drewna? Chcesz zamówić fumigację drewna? Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. zwalczania szkodników.

Kontakt

Okres letni jest czasem wzmożonej aktywności larw szkodników drewna, w wysokich temperaturach larwy wszystkich chrząszczy żerują niemal nieprzerwanie czyniąc przy tym najwięcej szkód. Większe larwy są słyszalne nieuzbrojonym uchem, co często wyprowadza z równowagi właścicieli domów. Charakterystyczne chrobotanie, skrobanie bądź tykotanie na strychu, w  drewnianych meblach lub podłodze jest częstym zjawiskiem. Za odgłosy te odpowiedzialne są w większości larwy dużych szkodników takich jak:

Spuszczel pospolity

Trzpiennik

Kołatek domowy

I właśnie te chrząszcze najczęściej bierzemy  za korniki.

Zwalczanie szkodników drewna

Jak pozbyć się korników – znamy kilka metod walki z tymi szkodnikami. Metody zwalczania dzielą się na:

  • chemiczne
  • fizyczne
  • mechaniczne

Niektóre są bardzo szybkie w wykonaniu inne potrzebują więcej czasu. Nie ma jednak metod złych i dobrych są one po prostu różne.

Metoda chemiczna

Metoda chemiczna to zastosowanie fosforowodoru w szczelnie zabezpieczonym budynku minimum  przez 7 dni w temperaturze powyżej 10 °C. W tym czasie gaz uwalnia się z nośnika i wypełnia cały obiekt, wnika w drewno i zabija wszystkie fazy rozwojowe ksylofagów, czyli jaja, larwy, poczwarki i chrząszcze.

Metoda termiczna

Metoda termiczna to zwalczanie szkodników przy użyciu wysokiej temperatury w celu wywołania hipertermii. Pierwszą metoda termiczną polegającą na podgrzewaniu atmosfery w całym obiekcie jest metoda „hot air”. Polega ona na osiągnięciu w rdzeniu najgrubszego elementu temperatury 56 °C i utrzymaniu jej przez 30 min, co gwarantuje śmiertelność wszystkich larw szkodników drewna.

Drugą metodą termiczną jest metoda mikrofalowa, w której przy użyciu generatorów pola elektromagnetycznego podgrzewamy punktowo porażone elementy. Warunkiem skuteczności mikrofalowania jest uzyskanie w całym przekroju podgrzewanego elementu temperatury 75 °C i utrzymaniu jej przez 5 min co również gwarantuje pełną śmiertelność wszystkich larw ksylofagów. Są to metody mniej czasochłonne ale bardziej energochłonne i nie zawsze we wszystkich konstrukcjach można je zastosować. Niekwestionowanym atutem tej metody jest to, że nie korzystamy w niej z żadnych substancji chemicznych, a w przypadku metody mikrofalowej nie ma konieczności opuszczania mieszkania na czas zwalczania szkodników jak dzieje się to przy użyciu fosforowodoru.

Kolejną bardzo ekologiczną metodą jest metoda beztlenowa. Doprowadza ona do duszenia się szkodników poprzez ograniczenie poziomu  tlenu w atmosferze. Po uszczelnieniu budynku, zmienia się skład chemiczny powietrza, tlen zastępuje się azotem lub argonem. Jest to bardzo skuteczna metoda lecz również bardzo czasochłonna. Wymaga ona opuszczenia budynku na ok. 6 tygodni, przez co w praktyce jest bardzo rzadko stosowana.

Metoda mechaniczna

Można również zastosować metodę iniekcji czyli nawiercania otworów w porażonych elementach i wprowadzaniu pod ciśnieniem preparatów biobójczych. Niestety trudno jest w pełni nasączyć przekrój drewna nie osłabiając jego parametrów technicznych i wizualnych.

Co jakiś czas pojawiają się na rynku nowe metody walki szkodnikami drewna, potocznie branymi za korniki ale zwalczanie najlepiej powierzyć specjalistycznym firmom posiadającym wieloletnie doświadczanie w tej dziedzinie.

Tagi: korniki, zwalczanie korników, skrobanie w drewnie, fumigacja drewna, zwalczanie szkodników drewna, szkodnik drewna, kornik drukarz